Tam Muội Là Gì

Niệm công đức vô lượng vô bờ của của một vị Phật cũng đồng cùng với niệm công đức biện tài vô lượng của vô lượng chư Phật. Nhập độc nhất hạnh niệm Phật tam muội này thì thông suốt ví dụ rất nhiều các cõi nước chư Phật vốn không có tướng tá không đúng biệt.

Bạn đang xem: Tam muội là gì


Pháp môn niệm Phật thù win ở phần ko câu nệ hình thức

Kinh Đại Bửu Tích, cmùi hương 116 tất cả dạy dỗ rằng: Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tu ra làm sao nhằm mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác?.

Đức Phật dạy: Nhất hạnh tam muội. Người phái nam, người con gái nào tu pháp Tam muội này thì mau hội chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Nhập tốt nhất hạnh niệm Phật tam muội này thì tiếp liền rõ ràng vô vàn các cõi nước clỗi Phật vốn không tồn tại tướng sai biệt.

Xem thêm: Cã¡Ch Test Card Màn Hình Laptop Để Đánh Giá Mạnh Hay Yếu Thế Nào?

Năm phương tiện của pháp môn niệm Phật

Ngài Văn Thù sư lợi thưa hỏi tiếp rằng: Thế nào call là niệm Phật tam muội? Phật dạy: Pháp giới một tướng mạo, thể nhập vào pháp giới, hotline là nhất hạnh tam muội.

Nếu tất cả tín đồ nam, người đàn bà như thế nào ao ước nhtràn vào pháp nhất hạnh tam muội, đề xuất khéo nghe pháp Bát nhã ba la mật, như pháp nhưng tu hành, đang nhtràn vào pháp tốt nhất hạnh tam muội. Như trọng điểm duyên ổn quán pháp giới, bất thối, bất hoại, không nghĩ là bàn, ko chướng ngại vật, ko tướng trạng.


Niệm công đức vô lượng vô hạn của của một vị Phật cũng đồng cùng với niệm công đức biện tài vô lượng của vô lượng chư Phật.

Niệm Phật bị vọng tưởng gồm tội không?

Người phái mạnh, người thanh nữ đó, ước ao nhtràn vào Tam muội này, ở tại một vị trí thanh khô lỏng lẻo, xả vứt chổ chính giữa ý ô nhiễm, ko duy trì tướng mạo trạng trong thâm tâm, siêng chổ chính giữa một vị Phật nhưng xưng danh hiệu. Tùy theo phương vị, ngồi thật thà đoan nghiêm, duy nhất trung khu xưng niệm tương tục thương hiệu Phật, tức là trong độc nhất trung khu niệm hoàn toàn có thể thấy ba đời toàn bộ clỗi Phật. Vì sao như vậy?

Niệm công đức vô lượng vô bờ của của một vị Phật cũng đồng với niệm công đức biện tài vô lượng của vô lượng clỗi Phật. Nhập độc nhất vô nhị hạnh niệm Phật tam muội này thì thông suốt ví dụ vô số các cõi nước clỗi Phật vốn không tồn tại tướng sai biệt. Văn này được xác chứng!


Tỳ kheo Thích Đức Trí dịchSự khiếu nại khá nổi bật
*

*

i-google-map.com

Mọi sự copy, sao chép trường đoản cú i-google-map.com rất nhiều ko phải trích dẫn với được hoan nghênh!