A Closer Look 1 Unit 1: Leisure Activities

Em dành bao nhiêu thời hạn vào một ngày đến đông đảo hoạt động thư giãn và giải trí nghỉ ngơi? Ba chuyển động thư giãn và giải trí ở làm sao cơ mà em có tác dụng nhiều nhất? Chia sẻ đông đảo ý kiến của em với một bạn học.

Bạn đang xem: A closer look 1 unit 1: leisure activities


1. Look at the following pie chart on leisure activities in the US và answer the questions. 

(Nhìn vào biểu đồ dùng hình trụ sau về mọi hoạt động ngơi nghỉ Mỹ cùng vấn đáp phần nhiều câu hỏi.)

*

*

Hướng dẫn giải:

1. 5.1 hours

2. They vày reading, socializing, communicating, sport exercises, using computer, relaxing & thinking, watching TV & other leisure activities.

3. Watching TV, socialising and communicating, using the computer.

Tạm dịch:

Thời gian thư giãn giải trí sống vừa đủ mỗi ngày

17 phút thư giãn cùng suy nghĩ

25 phút ít sử dụng thứ vi tính để thỏng giãn

19 phút ít nghịch thể dục thể thao cùng luyện tập

trăng tròn phút hiểu sách

39 phút hòa nhập thôn hội với giao tiếp

18 phút là những hoạt động tlỗi giàn khác 2,8 tiếng xem TV.

TỔNG THỜI GIAN CHO THỂ THAO VÀ THƯ GIÃN NGHỈ NGƠI = 5,1 GIỜ

1. Người dân ở Mỹ bao gồm bao nhiêu thời gian thư giãn và giải trí nghỉ ngơi vừa phải hằng ngày vào năm 2012?

5.1 giờ

2. Họ làm những gì vào thời gian rảnh?

Họ xem sách, tiếp xúc, chuyển động buôn bản hội, đồng đội dục thể dục thể thao, thực hiện máy tính xách tay, thư giãn giải trí và suy ngẫm, xem TV cùng những vận động giải trí không giống.

Xem thêm: Camtasia Studio Crack 9 Activation Key {Latest Version} Full Free Here!

3. Ba vận động thịnh hành độc nhất vô nhị là gì?

Xem TV, giao lưu với những chuyển động thôn hội, sử dụng máy tính xách tay.

2. Complete the table with information from the pie chart. 

(Hoàn thành bảng sau với thông báo từ biểu đồ hình tròn nghỉ ngơi bên trên.)

*

Hướng dẫn giải:


Name of activity 

Verb 

relaxing 

thingking 

using 

doing

watching 

reading 

socialising 

communicating 

relax

think

use

do

watch

read

socialise

communicate


Tạm dịch:

Tên hoạt động

Verb (Động từ)

thư giãn

suy nghĩ)

sử dụng

làm

xem

đọc

giao lưu

giao tiếp

relax

think

use

do

watch

read

socialise

communicate

3. Look at the words. Match them lớn the category labels.

(Nhìn vào các từ. Nối chúng cùng với thương hiệu các loại.)

*

Hướng dẫn giải:

1 - e

2 - b

3 - f

4 - a

5 - d

6 - h

7 - c

8 - g

Tạm dịch:

1. tđuổi ván - nghịch thể thao

2. một tè thuyết, một bài xích thơ, một tap chí - đọc

3. tin tức, một lịch trình thực tế, một vnghỉ ngơi kịch - xem ti vi

4. một ngữ điệu new, một kĩ năng - học điều nào đấy thú vị

5. tích lũy tem, vội vàng giấy origami - bao gồm sở thích

6. mang lại địa phương thơm biểu diễn, thăm viện kho lưu trữ bảo tàng - đi sự kiện/vị trí chôn vnạp năng lượng hóa

7. thăm họ sản phẩm, di mua sắm, làm vật dụng từ có tác dụng - dành thời gian đến gia đình

8. nhắn tin, đi xem phlặng, đi dạo — giao lưu với các bạn bè

4. How much time vị you spover a day on liesure activities? What are the three activities that you do the most? Share your ideas with a partner. 

(Em dành riêng từng nào thời gian trong một ngày mang đến mọi vận động thư giãn nghỉ ngơi ngơi? Ba vận động thư giãn giải trí làm việc nào nhưng mà em làm nhiều nhất? Chia sẻ rất nhiều chủ kiến của em với cùng một bàn sinh hoạt.)

Hướng dẫn giải:

I usually spkết thúc 3 hours a day for leisure activities. I often watch TV, play badminton and read book most. I also play computer games, play piano, relax...

Tạm dịch:

Tôi thường dành 3 giờ một ngày đến mọi hoạt động thư giãn sống. Tôi thường xuyên xem ti vi, nghịch cầu lông và đọc sách các tốt nhất. Tôi cũng chơi game sản phẩm công nghệ vi tính, nghịch dương vắt, thư giãn...

5. Complete the words under the pictures with /br/ or /pr/. Listen khổng lồ kiểm tra your answers & repeat.

(Hoàn thành hầu như trường đoản cú dưới gần như album cùng với /br/ giỏi /pr/. Nghe nhằm đánh giá phần nhiều câu trả lời của em và lặp lại.)