TO SOME EXTENT NGHĨA LÀ GÌ

Written by Ptran . Published on 16 Tháng 8 2012. Posted in General English. Lượt xem: 9787

Gửi E-Mail bài bác này

 Công nghiệp công bố đã và đang là một trong những sàng lọc nghề nghiệp hấp dẫn đối với nhiều người tthấp. Tìm phát âm triển vọng về nghề này tại Úc với học một số phương pháp biểu đạt trong tiếng Anh trải qua đoạn đối thoại bên dưới.quý khách hàng đã xem: To some extent là gì

Dave sầu Bowley là Chuyên Viên hỗ trợ tư vấn technology đọc tin tại Melbourne. Chulặng ngành của anh là kiến thiết và lập trình khối hệ thống technology thông báo. Anh có bởi kỹ sư về Công nghệ tin tức với dịch vụ thương mại từ Đại học tập Monash cùng thao tác trong nghề này rộng chục năm qua.

Bạn đang xem: To some extent nghĩa là gì

Anh cho thấy thêm ngành technology ban bố tại nước Australia phát triển chững lại tí chút trong thời gian qua tuy vậy vẫn còn rất nhiều cơ hội bài toán làm tại trên đây. Anh khuyên ổn chúng ta trẻ ước ao làm việc trong ngành này là bắt buộc thông thuộc kỹ thuật, tuy vậy kĩ năng giao tiếp không hề kém phần đặc biệt quan trọng.


*

Dave Bowley

WORKING AS AN IT CONSULTANT IN AUSTRALIA

Working in the Information Technology industry has been an attractive career choice for many young people for years. So what does it take to lớn become an IT consultant in Australia?

Dave sầu Bowley from Melbourne is a senior IT consultant specialising in programming and IT system design. He has a Bachelor"s degree in IT và Business from Monash University và has been working in the IT industry for more than a decade.

He says that the IT industry in Australia has quietened down a bit in recent times, but there are still a lot of opportunities out there. His top advice for young people who want lớn break inlớn the industry is that technical skills might be crucial, but communication skills are also very important.

DAVE BOWLEY: I’m an IT consultant, so I get to lớn bởi quite a few roles. So those roles could be anything from computer programming lớn designing IT systems, lớn IT support to lớn writing documentation, it really depends on who the client is và what I’m required to lớn vì chưng.

LILY YAN: So why did you choose to get into lớn this industry at (in) the first place? Why did you choose to study IT?

DAVE BOWLEY: I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There was a lot of opportunities in IT, relatively good money as well, & fairly easy to vì chưng as well for someone who has been brought up on computers. So, yeah, it was an easy choice, I think.

LILY YAN: So what vì chưng you think of the IT industry now, as it is, compared to lớn, like, a few years ago when you started?

DAVE BOWLEY: It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative sầu as it used to be. But the money is still good in the industry, so, yeah, it’s still a good place khổng lồ be.

LILY YAN: Is that a difficult industry khổng lồ get in(to) now, lượt thích is it getting really competitive, like you need lớn have really high qualifications & good experience, or, is that still a lot of opportunities there?

DAVE BOWLEY: I think there’s still a lot of opportunities there, but you have sầu to be lucky khổng lồ a certain extent. But certainly the more you can vì chưng to lớn maximise your chances of getting a good job… lượt thích the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, you know, the more chance you’ll have of getting a good job.

LILY YAN: Interesting you mention about communication skills because many people from overseas, when they choose to study IT, they think because you don’t really need a lot of communication skills or language skills, so they think it’s easier. But you just mentioned these skills, is that actually quite important for someone like you who work(s) in the IT industry?

DAVE BOWLEY: I think it’s not crucial but it’s certainly very highly regarded. A lot of employers will, you know, would prefer to lớn choose someone who can communicate well over someone who can’t be presented to lớn a client and can’t really communicate the technical side of what they are doing to, you know, the business side. So they’re certainly very good skills to have

depend on

‘So those roles could be anything from computer programming khổng lồ designing IT systems, to IT support, to lớn writing documentation - it really depends on who the client is and what I’m required khổng lồ do.’

Cụm từ bỏ "depkết thúc on" xuất xắc "depover upon" tất cả nghĩa phụ thuộc vào điều gì.

‘Whether we are having BBQ this weekend or not will depend on the weather.’

burgeon

‘I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There were a lot of opportunities in IT.’

Động từ bỏ ‘burgeon’ gồm nghĩa trở nên tân tiến cùng với tốc độ nkhô hanh. Trong ví dụ bên trên ‘burgeoning’ được dùng là tính từ bỏ và gồm nghĩa tương tự.

Xem thêm: Windows 8 Product Key Miễn Phí Cho 32 Bit, 64 Bit, 64 Bit, Product Key Cài Đặt Windows 8/8

bring up

‘Fairly easy to vì as well for someone who has been brought up on computers. Yeah, it was an easy choice, I think.’

Ngữ cồn trường đoản cú ‘bring up’ tức là nuôi dưỡng, giáo dục vào một trả cảnh/môi trường xung quanh làm sao kia, đề cập, giới thiệu, tốt ói mửa. Động từ bỏ sống thời quá khđọng cùng quá khứ đọng xong xuôi của ‘bring’ là ‘brought’.

‘She brought up her little sister after their parents died.’

‘When he brought up the discrimination issue he sparked a heated debate amuốn participants.’

"She"s not well: she brought up her dinner."

Danh trường đoản cú ‘upbringing’ Tức là sự nuôi chăm sóc, giáo dục.

‘He had a very strict Catholic upbringing."

quieten down

‘It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative sầu as it used to lớn be.’

Cụm từ "quieten down" tức là làm điều gì xuất xắc cái gì trnghỉ ngơi buộc phải yên lặng. Động trường đoản cú ‘quieten’ bao gồm nghĩa tương tự với ‘quiet’để chỉ hành động có tác dụng êm, có tác dụng dịu, nín , vuốt ve.

‘Quieten’ khi là ngoại đụng trường đoản cú, đi cùng rất té ngữ Tức là làm dòng gì/ đồ gì im lặng.

"Please quieten down your baby, she"s disturbing my cats."

khi là nội cồn trường đoản cú, không có té ngữ đi thuộc, ‘quieten’có nghĩa là có tác dụng đồ vật gi, ai đó bình thản rộng, yên ổn ắng hơn.

"He quietened down after being comforted by his friends."

Crúc ý vào giờ đồng hồ Anh Mỹ, "quiet down" được sử dụng thịnh hành rộng "quieten down".

lucrative

"It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used to lớn be.’

Tính từ ‘lucrative’ Có nghĩa là có ích nhuận lôi kéo, lớn bnghỉ ngơi.

‘It’s a lucrative sầu business.’

to a certain extent

‘But you have khổng lồ be lucky khổng lồ a certain extent.’

‘To a certain extent’ có nghĩa là ở 1 cường độ nào kia. Một số bí quyết mô tả tương tự là "lớn some extent", "to some degree" tốt "lớn a degree".

‘It’s true to lớn a certain extent, but we need lớn look at the big picture as well.’

"I accept what you say to a degree, but I think it"s more complicated than that."

‘To a large extent, I am responsible for what happened today.’

maximise

‘But certainly the more you can bởi lớn maximise your chances of getting a good job, like the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, the more chance you have of getting a good job.‘

Nội rượu cồn tự ‘maximise’ tức là cách tân và phát triển ở tầm mức buổi tối nhiều.

‘Going khổng lồ a good university should maximise your chances of getting a good job.’

"Practising every day will maximise your ability to remember your English vocab."