TOÁN VĂN HÓA LÀ TỔ HỢP GÌ

Nhìn phổ biến, cùng với Việc ko biến đổi quy định tuyển chọn sinc 2021 của Bộ GD và ĐT, các mã tổng hợp môn xét tuyển chọn ĐH, cao đẳng vào trong năm này cũng không tồn tại đổi khác gì đối với năm 20trăng tròn.

Bạn đang xem: Toán văn hóa là tổ hợp gì

*

khi đăng ký dự thi, thí sinc đề nghị nắm vững mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển chọn ĐH, CĐ chủ yếu quy năm 2021 nhằm gạn lọc tổ hợp môn thi cân xứng với ngành xét tuyển chọn với cầm dũng mạnh của bản thân.

Xem thêm: Sử Dụng Proshow Gold Chi Tiết Nhất, Hướng Dẫn Sử Dụng Proshow Gold Toàn Tập

Mã quy ước tổng hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ chính quy

Mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển chọn ĐH, CĐ thiết yếu quy được thực hiện phụ thuộc nội dung trả lời theo Công văn số 310/KTKĐCLGD-TS ngày trăng tròn mon 03 năm năm ngoái của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra. Bảng mã hóa những tổng hợp môn thi với xét tuyển Đại học tập, Cao đẳng chủ yếu quy được Cục Khảo thí cùng Kiểm định chất lượng dạy dỗ, Bộ GD&ĐT thống kê lại.

Theo kia, mã quy ước tổng hợp môn xét tuyển chọn bao hàm 10 tổng hợp môn thi truyền thống lâu đời và 91 tổng hợp môn thi mới. Trong khi, những ngôi trường Đại học, CĐ gạn lọc các tổng hợp môn xét tuyển phụ thuộc vào ngành huấn luyện và thử khám phá riêng rẽ của từng trường.

Mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển chọn ĐH, CĐ chính quy năm 2021 ví dụ nhỏng sau:
STTMã tổ hợpTổ đúng theo các môn xét tuyển
Các mã tổ hợp môn kân hận A (môn Tân oán và 2 môn khác)
1A00Tân oán, Vật Lý, Hóa Học
2A01Toán thù, Vật Lý. Tiếng Anh
3A02Tân oán, Vật lí, Sinch học
4A03Toán, Vật lí, Lịch sử
5A04Toán thù, Vật lí, Địa lí
6A05Tân oán, Hóa học, Lịch sử
7A06Tân oán, Hóa học tập, Địa lí
8A07Toán, Lịch sử, Địa lí
9A08Toán, Lịch sử, giáo dục và đào tạo công dân
10A09Toán thù, Địa lý, Giáo dục đào tạo công dân
11A10Tân oán, Lý, Giáo dục đào tạo công dân
12A11Toán thù, Hóa, Giáo dục đào tạo công dân
13A12Toán, Khoa học thoải mái và tự nhiên, KH làng hội
14A14Tân oán, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Địa lí
15A15Toán, Khoa học tự nhiên và thoải mái, Địa lí
16A16Tân oán, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Ngữ văn
17A17Toán, Vật lý, Khoa học làng hội
18A18Toán thù, Hoá học, Khoa học buôn bản hội
Các mã tổ hợp môn kăn năn B (môn Toán, Sinch học và 1 môn khác)
19B00Toán thù, Hóa Học, Sinh Học
20B01Toán thù, Sinch học, Lịch sử
21B02Tân oán, Sinh học tập, Địa lí
22B03Tân oán, Sinh học tập, Ngữ văn
23B04Tân oán, Sinc học tập, Giáo dục công dân
24B05Toán thù, Sinh học tập, Khoa học làng mạc hội
25B08Tân oán, Sinh học tập, Tiếng Anh
Các mã tổng hợp môn khối C (môn Ngữ văn và 2 môn khác)
26C00Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý
27C01Ngữ văn, Tân oán, Vật lí
28C02Ngữ văn uống, Toán, Hóa học
29C03Ngữ vnạp năng lượng, Toán thù, Lịch sử
30C04Ngữ văn uống, Toán thù, Địa lí
31C05Ngữ văn uống, Vật lí, Hóa học
32C06Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Sinch học
33C07Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử
34C08Ngữ văn, Hóa học tập, Sinch học
35C09Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Địa lí
36C10Ngữ vnạp năng lượng, Hóa học, Lịch sử
37C12Ngữ văn uống, Sinc học tập, Lịch sử
38C13Ngữ văn, Sinch học tập, Địa lí
39C14Ngữ vnạp năng lượng, Tân oán, Giáo dục công dân
40C15Ngữ văn uống, Toán, Khoa học Xã hội
41C16Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, giáo dục và đào tạo công dân
42C17Ngữ vnạp năng lượng, Hóa học, Giáo dục công dân
43C19Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Giáo dục đào tạo công dân
44C20Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Giáo dục đào tạo công dân
Các mã tổ hợp môn khối D (môn Ngoại ngữ và 2 môn khác)
45D01Ngữ Văn, Tân oán, Tiếng Anh
46D02Ngữ Văn, Tân oán, Tiếng Nga
47D03Ngữ văn, Tân oán, Tiếng Pháp
48D04Ngữ vnạp năng lượng, Toán, Tiếng Trung
49D05Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
50D06Ngữ vnạp năng lượng, Tân oán, Tiếng Nhật
51D07Toán thù, Hóa học, Tiếng Anh
52D08Toán thù, Sinh học, Tiếng Anh
53D09Toán thù, Lịch sử, Tiếng Anh
54D10Toán, Địa lí, Tiếng Anh
55D11Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Tiếng Anh
56D12Ngữ văn, Hóa học tập, Tiếng Anh
57D13Ngữ vnạp năng lượng, Sinch học, Tiếng Anh
58D14Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Anh
59D15Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Anh
60D16Tân oán, Địa lí, Tiếng Đức
61D17Toán, Địa lí, Tiếng Nga
62D18Tân oán, Địa lí, Tiếng Nhật
63D19Toán, Địa lí, Tiếng Pháp
64D20Toán, Địa lí, Tiếng Trung
65D21Toán, Hóa học, Tiếng Đức
66D22Toán thù, Hóa học, Tiếng Nga
67D23Toán, Hóa học tập, Tiếng Nhật
68D24Toán thù, Hóa học tập, Tiếng Pháp
69D25Tân oán, Hóa học tập, Tiếng Trung
70D26Toán thù, Vật lí, Tiếng Đức
71D27Toán, Vật lí, Tiếng Nga
72D28Toán thù, Vật lí, Tiếng Nhật
73D29Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
74D30Toán thù, Vật lí, Tiếng Trung
75D31Tân oán, Sinc học tập, Tiếng Đức
76D32Toán thù, Sinh học tập, Tiếng Nga
77D33Toán, Sinc học, Tiếng Nhật
78D34Toán, Sinh học tập, Tiếng Pháp
79D35Toán thù, Sinc học tập, Tiếng Trung
80D41Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức
81D42Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga
82D43Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật
83D44Ngữ văn uống, Địa lí, Tiếng Pháp
84D45Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung
85D52Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Tiếng Nga
86D54Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Tiếng Pháp
87D55Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
88D61Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Tiếng Đức
89D62Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Tiếng Nga
90D63Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Tiếng Nhật
91D64Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Pháp
92D65Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
93D66Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
94D68Ngữ vnạp năng lượng, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Nga
95D69Ngữ Vnạp năng lượng, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Nhật
96D70Ngữ Vnạp năng lượng, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Pháp
97D72Ngữ văn, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Tiếng Anh
98D73Ngữ văn, Khoa học tự nhiên và thoải mái, Tiếng Đức
99D74Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng Nga
100D75Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học thoải mái và tự nhiên, Tiếng Nhật
101D76Ngữ văn, Khoa học tự nhiên và thoải mái, Tiếng Pháp
102D77Ngữ văn uống, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng Trung
103D78Ngữ văn, Khoa học làng hội, Tiếng Anh
104D79Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tập xã hội, Tiếng Đức
105D80Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
106D81Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tập buôn bản hội, Tiếng Nhật
107D82Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học làng mạc hội, Tiếng Pháp
108D83Ngữ văn uống, Khoa học tập làng mạc hội, Tiếng Trung
109D84Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
110D85Toán, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Đức
111D86Toán thù, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Nga
112D87Toán, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Pháp
113D88Toán, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Nhật
114D90Toán, Khoa học tự nhiên và thoải mái, Tiếng Anh
115D91Toán, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Tiếng Pháp
116D92Tân oán, Khoa học tự nhiên và thoải mái, Tiếng Đức
117D93Toán thù, Khoa học thoải mái và tự nhiên, Tiếng Nga
118D94Toán, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng Nhật
119D95Toán, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Tiếng Trung
120D96Tân oán, Khoa học tập buôn bản hội, Anh
121D97Toán, Khoa học thôn hội, Anh
122D98Tân oán, Khoa học tập xã hội, Tiếng Đức
123D99Toán thù, Khoa học xóm hội, Tiếng Nga
 Các mã tổng hợp môn kăn năn Năng khiếu (có một hoặc 2 môn năng khiếu)
124H00Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
125H01Tân oán, Ngữ vnạp năng lượng, Vẽ
126H02Tân oán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu
127H03Toán, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Vẽ Năng khiếu
128H04Toán thù, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu
129H05Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học làng hội, Vẽ Năng khiếu
130H06Ngữ văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật
131H07Toán, Hình họa, Trang trí
132H08Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật
133K01Tân oán, Tiếng Anh, Tin học
134M00Ngữ vnạp năng lượng, Tân oán, Đọc diễn cảm, Hát
135M01Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Năng khiếu
136M02Toán thù, Năng năng khiếu 1, Năng khiếu 2
137M03Văn, Năng năng khiếu 1, Năng khiếu 2
138M04Toán thù, Đọc đề cập diễn cảm, Hát – Múa
139M09Toán, NK Mầm non 1( nói chuyện, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát)
140M10Tân oán, Tiếng Anh, NK1
141M11Ngữ văn, Năng khiếu báo chí truyền thông, Tiếng Anh
142M13Toán thù, Sinch học tập, Năng khiếu
143M14Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu báo chí truyền thông, Toán
144M15Ngữ văn, Năng năng khiếu báo chí truyền thông, Tiếng Anh
145M16Ngữ văn, Năng năng khiếu báo chí truyền thông, Vật lý
146M17Ngữ văn uống, Năng khiếu báo mạng, Lịch sử
147M18Ngữ văn, Năng năng khiếu Hình ảnh báo chí truyền thông, Toán
148M19Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu Hình ảnh báo mạng, Tiếng Anh
149M20Ngữ văn uống, Năng năng khiếu Hình ảnh báo mạng, Vật lý
150M21Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu Ảnh báo chí truyền thông, Lịch sử
151M22Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu cù phlặng truyền ảnh, Toán
152M23Ngữ văn, Năng khiếu con quay phlặng tivi, Tiếng Ạnh
153M24Ngữ văn uống, Năng khiếu con quay phyên vô tuyến, Vật lý
154M25Ngữ văn, Năng năng khiếu tảo phyên ổn truyền ảnh, Lịch sử
155N00Ngữ văn uống, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng năng khiếu Âm nhạc 2
156N01Ngữ vnạp năng lượng, xướng âm, trình diễn nghệ thuật
157N02Ngữ vnạp năng lượng, Ký xướng âm, Hát hoặc trình diễn nhạc cụ
158N03Ngữ vnạp năng lượng, Ghi âm- xướng âm, siêng môn
159N04Ngữ Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu miêu tả, Năng khiếu
160N05Ngữ Văn, Xây dựng kịch bạn dạng sự kiện, Năng khiếu
161N06Ngữ vnạp năng lượng, Ghi âm- xướng âm, siêng môn
162N07Ngữ văn uống, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
163N08Ngữ vnạp năng lượng , Hòa thanh khô, Phát triển chủ thể cùng phổ thơ
164N09Ngữ văn uống, Hòa tkhô hanh, Bốc thăm đề- lãnh đạo trên chỗ
165R00Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu báo chí
166R01Ngữ vnạp năng lượng, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
167R02Ngữ văn uống, Toán, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
168R03Ngữ văn uống, giờ đồng hồ Anh, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
169R04Ngữ văn uống, Năng năng khiếu Biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật, Năng khiếu Kiến thức văn hóa – làng hội – nghệ thuật
170R05Ngữ văn uống, tiếng Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thông
171S00Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2
172S01Toán, Năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2
173T00Toán thù, Sinch học, Năng năng khiếu TDTT
174T01Toán, Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu TDTT
175T02Ngữ vnạp năng lượng, Sinch, Năng khiếu TDTT
176T03Ngữ vnạp năng lượng, Địa, Năng khiếu TDTT
177T04Toán, Lý, Năng khiếu TDTT
178T05Ngữ văn uống, giáo dục và đào tạo công dân, Năng kiếu
179V00Toán thù, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
180V01Tân oán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật
181V02VẼ MT, Toán, Tiếng Anh
182V03VẼ MT, Toán thù, Hóa
183V04Ngữ văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
184V05Ngữ văn uống, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
185V06Toán thù, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
186V07Tân oán, giờ đồng hồ Đức, Vẽ mỹ thuật
187V08Toán, giờ Nga, Vẽ mỹ thuật
188V09Toán thù, giờ Nhật, Vẽ mỹ thuật
189V10Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật
190V11Tân oán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật