TODAY DÙNG THÌ GÌ

* Cách dùng:▪ Diễn tả thực sự hiển nhiên xuất xắc sự kiện luôn luôn đúng.Ví dụ:- The sun rises in the East & sinks in the West. - I work in an office and live sầu in a flat.

Bạn đang xem: Today dùng thì gì

▪ Diễn tả kiến thức giỏi hoạt động mỗi ngày. Trạng ngữ chỉ tần suất thường được dùng với biện pháp sử dụng này.Ví dụ:- I usually go khổng lồ school by bicycle. - He always gets up late in winter.

▪ Thì ngày nay 1-1 còn được dùng làm tóm tắt các sự kiện trong văn đề cập, xuất xắc những sự kiện lịch sử dân tộc.Ví dụ:- In Chapter 1, Susan meets David, và agrees to go to the dance school with hyên. - In 1789 the French Revolution begins.

2. Present Progressive sầu (Bây Giờ Tiếp diễn) * Cấu tạo:S + am / is / are + V-ing

* Cách dùng:§ Diễn tả một hành vi đã xảy ra vào đúng thời điểm nói.Ví dụ:- Please don’t make so much noise. I’m studying. - Mary can’t come to lớn the phone because she is having a bath.- Let’s go out now. It isn’t raining any more.- I need an umbrella because it is raining.- Where’s your father? – He’s reading a newspaper in his room.

§ Nói về việc nào kia ra mắt trong tầm thời gian hiện nay, ko duy nhất thiết chính xác ngay trên thời điểm nói. Hãy xem một trong những tình huống sau:Ví dụ: Mike và Jane are talking and drinking in a café. Mike says: “I’m reading an interesting book at the moment. I’ll lend it to lớn you when I’ve finished it.”

§ Diễn tả một hành động sau này ngay sát đã làm được sắp đặt trước.Ví dụ:- I am meeting Tom for lunch tomorrow. - She is coming to see me next week.

§ Chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn Khi nói về khoảng tầm thời gian bao hàm cả ngày nay. ví dụ như nlỗi today, this season, this year...Ví dụ:- You are working hard today. - Yes, I have sầu a lot of work to vì chưng. - Tom isn’t playing football this season. He wants khổng lồ concentrate on his studies.

§ Chúng ta sử dụng thì ngày nay tiếp tục lúc nói về phần lớn trường hợp đã biến đổi.Ví dụ: - The population of the world is rising very fast.- Is your English getting better?

* Lưu ý: Những hễ từ trạng thái chỉ hoạt động nhấn thức, tri giác, tình cảm ko sử dụng ở thì hiện nay tiếp nối, mà lại chỉ sử dụng ở thì hiện nay đơn mặc dù các chuyển động dìm thức, tri giác, cảm xúc này đã ra mắt vào thời điểm nói. Đó là phần đa đụng từ: khổng lồ see (thấy), to hear (nghe thấy), khổng lồ taste (tất cả vị), to feel (cảm thấy), to smell (toả mùi), khổng lồ love (yêu), lớn like (thích), to hate (ghét), to know (biết), to lớn want (muốn), to need (cần), to think (nhận định rằng, nghĩ rằng), lớn look (bao gồm vẻ), to lớn appear (dường như, hình như)...

Trong giờ đồng hồ Việt ta rất có thể nói: “quý khách sẽ cảm thấy nắm như thế nào / ra sao?” hoặc “Quý khách hàng vẫn hy vọng gì?” mà lại trong giờ Anh ta chỉ nói: • A: How vị you feel? B:I feel thirsty. • A: What vì you want? B:I want some water.

3. Past perfect (Quá khđọng Hoàn thành) * Cấu tạo:S + had + Vpp

* Cách dùng:▪ Diễn tả một hành động xong xuôi trước một hành vi không giống trong thừa khđọng.Ví dụ:- Jane had gone home when I phoned her at the office. (= First, Jane went trang chủ. Later, I phoned her.)- When he had finished his homework, he went khổng lồ bed. - He couldn’t pay the bill because he had left his wallet at home page.

▪ Diễn tả một hành động kết thúc trước một khoảng thời gian như thế nào kia trong vượt khứ.Ví dụ:- The secretary had typed 10 letters before the lunchtime yesterday. - By the age of 40, he had written 10 novels.

Xem thêm: Phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Điện Ảnh) Full Vietsub, Thuyết Minh

4. Simple Future (Tương lai Đơn) * Cấu tạo:S + will + bare infinitive

* Cách dùng:§ Diễn tả một hành vi sẽ xẩy ra tại 1 thời điểm như thế nào đó làm việc sau này.Ví dụ:- He will finish his work tomorrow. - Manchester United will win the cup. - They will be here next week.

§ Chúng ta dùng thì sau này solo Khi đưa ra quyết định làm cho một vấn đề nào đấy tức thì trên cơ hội nói mà lại trước kia không còn có ý định thực hiện.Ví dụ: -What are you going khổng lồ bởi vì this weekend? -I haven’t decided yet. Oh, I will go khổng lồ the countryside.

§ Chúng ta cần sử dụng thì tương lai đối chọi để tham dự đân oán điều rất có thể xẩy ra sau này.Ví dụ: - According to the weather forecast, it will be cloudy tomorrow.- Be careful! You’ll hurt yourself!- When you return trang chính, you’ll notice a lot of changes.

§ Chúng ta hay sử dụng thì sau này solo cùng với các từ: probably, (I’m) sure, (I) expect, (I) think ...Ví dụ:- I’ll probably be a bit late.- I expect Carol will get that job.

§ Chúng ta sử dụng will trong những trường hợp sau:* Ngỏ ý sẵn lòng ao ước góp ai làm cho gì:Ví dụ:- That bag looks heavy. I’ll help you with it.- I need some money. - Don’t worry! I’ll lover you some.

* Đồng ý hay không đồng ý làm gì:Ví dụ:- Do you remember the book I lent you? Can I have sầu it back?- Of course, I’ll bring it baông xã this afternoon.- I’ve asked Tom to help me, but he won’t.

* Hứa hứa có tác dụng điều gì đó:Ví dụ:- I promise I won’t tell anytoàn thân what you said. - Thank you for lending me the money. I’ll pay you baông chồng soon.

* Yêu cầu ai làm cho làm cho gì: (Will you...?)Ví dụ: - Will you shut the door, please?

§ Chúng ta dùng shall trong những câu nghi ngờ mang ý nghĩa sâu sắc đề nghị, hoặc thỉnh cầu:Shall I....? ý kiến đề nghị làm cái gi mang lại ai.Ví dụ: - Shall I take off your coat? = Do you want me khổng lồ take off yourcoat?

* Shall we...? ý kiến đề xuất ai cùng làm cái gi cùng với mình:Ví dụ:- Shall we go khổng lồ the cinema tonight?- What shall we bởi this evening?

5. Future Progressive sầu (Tương lai Tiếp diễn) * Cấu tạo:S + will + be + V-ing

* Cách dùng:§ Thì sau này tiếp diễn biểu đạt một hành động sẽ đã diễn ra tại 1 thời điểm nghỉ ngơi tương lai.Ví dụ:- I will begin to study at seven. You will come at eight.- I will be studying when you come.- Right now I’m sitting in class. At this same time tomorrow, I willbe sitting in class.

* Lưu ý: Đôi khi cũng không tồn tại sự khác nhau mấy thân thì tương lai tiếp tục cùng thì tương lai đơn, đặc biệt là khi một sự khiếu nại / hành động sau này đã xẩy ra tại 1 thời điểm xác định sinh sống sau này.Ví dụ:- Don’t get impatient. She will be coming soon. - Don’t get impatient. She will come soon.

6. Future Perfect (Tương lai Hoàn thành) * Cấu tạo:S + will + have + pp

* Cách dùng:§ Thì tương lai xong diễn đạt một hành động đang ngừng trước một mốc thời gian hoặc trước một sự khiếu nại như thế nào đó trong tương lai. Cụm từ bỏ by the time với đụng từ làm việc thì bây chừ solo thường được dùng ngơi nghỉ mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian.Ví dụ:- I will graduate in June. I will see you in July. By the time I seeyou, I will have graduated. - I will have sầu finished my homework by the time I go out on a date tonight.