Tourniquet Là Gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ i-google-map.com.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Tourniquet là gì

Let the world apply the economic tourniquet và that flickering flame of change will be turned inkhổng lồ a barrier of self-defence.
Be that as it may, the hæmorrhage could not have been allowed khổng lồ continue, và a tourniquet of some kind was required.
I regarded that as a tourniquet applied in a crisis situation in which certain measures had lớn be taken.
So all three elements in what up till now has been a relatively flexible system will be tightened up inlớn a triple tourniquet.
This country was undoubtedly bleeding khổng lồ death, financially & industrially, & the first thing to lớn bởi vì was to apply a tourniquet.
It is as if in the case of the human body toàn thân you were to lớn apply tourniquets to stop the circulation of the blood.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu hiện quan điểm của những biên tập viên i-google-map.com i-google-map.com hoặc của i-google-map.com University Press hay của những nhà trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Đoạn Điệp Khúc Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Điệp Khúc Tiếng Anh Là Gì

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập i-google-map.com English i-google-map.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語