Trong dao động điều hòa vận tốc biến đổi

Câu hỏi: Trongdao động điều hòa, vận tốc biến đổi

A. ngược pha với li độ.

Bạn đang xem: Trong dao động điều hòa vận tốc biến đổi

B. sớm phaπ/2so với li độ.

C. trễ pha π/2so với li độ.

D. cùng pha với li độ

Trả lời:

Đáp án: B. Trongdao động điều hòa, vận tốc biến đổi sớm phaπ/2so với li độ.

Gỉai thích:

Sử dụng phương trình của li độ và vận tốc vào dao động điều hoà. Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi sớm phaπ/2so với li độ.

Các em cùng i-google-map.com tra cứu hiểu thêm các phương pháp giải bài xích tập tìm vận tốc, li độ trong giao động điều hoà nhé!

1. Cách tính Tốc độ vừa phải, vận tốc trung bình trong dao động điều hòa

1.1.Phương pháp

a. Tổng quát:

v−= S/t

Trong đó:

- S: quãng đường đi được vào khoảng thời gian t

- t: là thời gian vật đi được quãng đường S

b. Bài toán tính tốc độ vừa đủ cực đại của vật vào khoảng thời gian t:

vmax−= Smax/t

c. Bài toán tính tốc độ trung bình nhỏ nhất vật trong khoảng thời gian t.

vmin−= Smin/t

d. Vận tốc trung bình

vtb= Δx/t

Trong đó:

Δx: là độ biến thiên độ dời của vật

t: thời gian để vật thực hiện được độ dời Δx

1.2. Ví dụ

Ví dụ 1:Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos(2πt + π/4) centimet. Tốc độ mức độ vừa phải của vật trong khoảng thời gian từ t = 2s đến t = 4,875s là:

A. 7,45m/s

B. 8,14cm/s

C. 7,16cm/s

D. 7,86cm/s

Hướng dẫn:

Bước 1: Tính quãng đường S trong khoảng thời gian Δt = t2- t1= 2,875s

*
Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi" width="630">

Bước 2: Tính tốc độ trung bình: v = S/ Δt = 8,14 cm/s

Ví dụ 2:Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(20πt + π/6)centimet. Vận tốc trung bình của vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ x = 3cm là:

A. 0,36m/s

B. 3,6m/s

C. 36cm/s

D. Khác

Hướng dẫn:

Bước 1: Tính khoảng thời gian vật đi từ VTCB đến vị trí x = 3 = A/2 dựa vào trục thời gian

Ta dễ dàng tính đươc

*
Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi (ảnh 2)" width="206">

Bước 2: Tính vận tốc trung bình

*
Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi (ảnh 3)" width="353">

2. Cách search li độ của vật tại thời điểm t trong giao động điều hoà

Vật chuyển động về vị trí cân nặng bằng là nkhô hanh dần (ko đều) cùng chuyển động ra xa vị trí cân bằng là chậm dần (ko đều).

Cách 1:

*
Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi (ảnh 4)" width="277">

+ v(t0) > 0: Vật đi theo chiều dương (x đang tăng).

Xem thêm: Lộ Trình Để Trở Thành Backend Developer Là Gì ? Cần Có Những Kỹ Năng Gì?

+ v(t0) Cách 2:

Xác định vị trí bên trên vòng lượng giác ở thời điểm t0: ϕ = ωt0+ φ.

*
Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi (ảnh 5)" width="272">

Hạ M xuống trục Ox ta được vị trí của vật ở thời điểm t0.

Nếu véctơ xoay thuộc nửa trên vòng tròn lượng giác thì hình chiếu chuyển động theo chiều âm (li độ đang giảm).

Nếu véctơ quay thuộc nửa dưới vòng tròn lượng giác thì hình chiếu chuyển động theo chiều dương (li độ đang tăng).

Vậy li độ dao động điều hòa: x = A.cosϕ(t0) = A.cos(ωt0+ φ)

Vận tốc dao động điều hòa: v = x’ = -ωAsin ϕ(t0) = - ωAsin(ωt0+ φ).

Ví dụ 1:Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 5cos(5πt + π/3)(cm). Biết ở thời điểm t gồm li độ là 3centimet. Li độ dao động ở thời điểm sau đó 1/10(s) là:

A. 4cm.

B. 3centimet.

C. -3cm.

D. 2cm

Hướng dẫn:

*
Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi (ảnh 6)" width="781">

Ví dụ 2:Một vật dao động điều hòa với biên độ 13cm, t = 0 tại biên dương. Sau khoảng thời gian t (kể từ thời điểm ban đầu chuyển động) thì vật giải pháp vị trí cân bằng O một đoạn 12centimet. Sau khoảng thời gian 2t (kể từ t = 0) vật phương pháp O một đoạn bằng x. Giá trị x gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 9,35cm

B. 8,75cm

C. 6,15cm

D. 7,75cm

Hướng dẫn:

*
Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi (ảnh 7)" width="649">