Từ Bỏ Tiếng Anh Là Gì

■ abandon
■ renounce
từ bỏ bỏ quyền thừa kế: renounce the right of succession (khổng lồ...)
từ quăng quật quyền quá kế: renounce the right of succession
■ resign
■ surrender
sự từ bỏ bỏ (nghĩa vụ và quyền lợi...): surrender
sự từ bỏ vứt đặc quyền sáng sủa chế: surrender of a patent
tự vứt (quyền lợi và nghĩa vụ ...): surrender
■ waive
chứng thư từ vứt quyền
■ quictlalặng deed
chứng từ từ bỏ quăng quật quyền (đối với tài sản)
■ quitclaim deed
điều khoản tự bỏ
■ abandonment clause
quy định trường đoản cú vứt (tàu)
■ abandonment clause
quy định từ bỏ vứt quyền
■ waiver clause
quý giá tự bỏ
■ abandonment value
bạn từ bỏ bỏ (quyền lợi)
■ releasor
sự tự bỏ
■ disclaimer
sự trường đoản cú bỏ
■ renunciation
sự tự bỏ (không sở hữu và nhận, không hưởng nghĩa vụ và quyền lợi...)
■ renunciation
sự tự bỏ (một nghĩa vụ và quyền lợi...)
■ resignation
sự tự bỏ (một quyền lợi...) sự trường đoản cú chức
■ resignation
sự từ bỏ quăng quật (quyền lợi và nghĩa vụ...)
■ disclaimer
sự tự bỏ (quyền lợi và nghĩa vụ...)
■ release
sự trường đoản cú bỏ (quyền lợi)
■ waiver
sự tự vứt (trái quyền...)
■ forgo
sự từ bỏ quăng quật cổ tức
■ dividkết thúc waiver
sự trường đoản cú bỏ phí bảo hiểm thu thêm
■ waiver of restoration
sự từ bỏ quyền
■ abandonment of a right
sự trường đoản cú vứt quyền mua hàng hóa (Lúc mặt hàng chsống bị nạn)
■ abandonment of cargo
sự từ bỏ quăng quật sử dụng quyền
■ forbearance of a right
sự tự quăng quật trái quyền
■ forgiveness of a debt
sự từ bỏ vứt từ nguyện
■ voluntary resignation
tlỗi báo phân phối CP hoàn toàn có thể từ bỏ bỏ
■ renounceable letter of acceptance
từ bỏ quăng quật (quyền lợi...)
■ release
từ bỏ bỏ (yêu thương cầu) quyền lợi
■ quitclaim

Lĩnh vực: chất hóa học và đồ dùng liệu
■ abandonment
Lĩnh vực: xây dựng
■ forsake
bị tự bỏ
■ abandoned
sự từ bỏ bỏ
■ waiver
sự từ bỏ bỏ
■ waiving

trường đoản cú bỏ- đg. 1.

Xem thêm: Breakdown Là Gì, Nghĩa Của Từ Breakdown, Breakdown Là Gì

Ruồng bỏ, ko nhìn nhận và đánh giá mang đến nữa : Từ vứt đứa con hư. 2. Chừa, cai, ko duy trì nữa: Từ bỏ dung dịch phiện; Từ quăng quật những âm mưu hiểm độc.