Những Cấu Trúc Tiếng Anh Hay Theo Sau Là Động Từ Nguyên Mẫu


Bạn đang xem: Những cấu trúc tiếng anh hay theo sau là động từ nguyên mẫu

*
*

Luyện thi TOEIC
Tôi sắp đến thi TOEIC
Tôi không ước ao thi TOEIC
Hơn 6 tháng nữa tôi mới thi TOEIC
*

Xem thêm: #1 : Tặng 345 Giftcode Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile, Giftcode Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile

- Quý Khách ơi cho doanh nghiệp hỏi tất cả trang web như thế nào luyện thi TOEIC online xuất xắc cơ mà chia nhỏ ra những Lever ko? Mình tìm kiếm mãi không thấy? hic
Học Tiếng Anh tiếp xúc » Kinh nghiệm học tiếng Anh
Những cấu trúc giờ anh giỏi theo sau là rượu cồn tự nguim mẫu

Có thể chúng ta cần hiểu rõ :

1 - to afford to lớn V + O ……………….. cố gắng làm cho gì

2 - to lớn agree lớn V + O …………………… chấp nhận có tác dụng gì

3 - lớn agree with so …………………... đồng ý với ai

4 - to lớn appear khổng lồ V + O ………………... dường như

5 - khổng lồ ask to V + O ……………………. những hiểu biết làm cho gì

*

6 - khổng lồ ask sb lớn V st …………………… yên cầu ai làm cho gì

7 - to decide to V + O ……………….. quyết định làm gì

8 - khổng lồ expect to lớn V + O ………………… hi vọng

9 - to learn to V + O ………………….. học

10 - to manage to lớn V + O ……………….. xoay xở

11 - lớn offer khổng lồ V + O ………………….. đề xuất làm những gì cho ai

12 - to plan to V + O …………………... đặt kế hoạch

13 - khổng lồ promise to lớn V + O ………………. hứaluyện nghe giờ anh giao tiếp

14 - khổng lồ encourge khổng lồ V + O ……………… khuyến khích

15 - lớn refuse lớn V + O ………………….. trường đoản cú chối

16 - khổng lồ threaten to lớn V + O ………………… doạ dọa

17 - lớn doubt whether S + (V) + O………. ngờ vực về cái gì đó

18 - khổng lồ want to lớn V + O …………………… ý muốn làm gì

19 - to lớn want sb lớn V st …………………… ý muốn ai có tác dụng gì

20 - khổng lồ intover khổng lồ V + O …………………… có ý định

21 - to lớn advise sb to V + O ………………….. khuyên ổn ai làm cho gì

22 - to lớn allow sb to V + O …………………… có thể chấp nhận được ai có tác dụng gì

23 - to beg sb lớn V + O ……………………… khẩn khoản ai

24 - to lớn forbid to V + O ………………………. cnóng làm gì

25 - khổng lồ invite to lớn V + O ………………………. mời

26 - to invite sb to lớn V + O …………………… mời ai có tác dụng gì

27 - to persuade sb lớn V + O ………………… tngày tiết phục ai có tác dụng gìtrường đoản cú học giờ anh giao tiếp

28 - to remind sb khổng lồ V + O …………………... nói ai có tác dụng gì

29 - lớn teach sb to V + O …………………….. dạy

30 - to tell sb khổng lồ V + O ………………………. bảo

31 - to lớn urge sb to lớn V + O ……………………… ăn năn thúc

32 - khổng lồ have sb V + O ………………………... nhờ

33 - khổng lồ make sb V + O ……………………….. bắt ép

34 - S + would lượt thích khổng lồ V + O ………………… thích

35 - S + used khổng lồ V + O …………………….. đã từng làm gì (ni không có tác dụng nữa)

36 - to + encourage sb to lớn V st ………………. khuyến nghị ai có tác dụng gì

37 - I + (take) + sb + (time) + to V st anh văn tiếp xúc cơ bản